LOVGIVNING OMKRING KØLEANLÆG

Læs mere om lovgivningen omkring køl-/fryseanlæg og lovpligtige eftersyn

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD – RING 55 50 13 06

UDFASNING AF R22

I henhold til gældende dansk lovgivning og EU, har det siden udgangen af 2014 været ulovligt at påfylde R22-kølemiddel (HCFC-22).

Internationalt er de ozonlagsnedbrydende stoffer reguleret via Montreal Protokollen, som de fleste lande, herunder Danmark har ratificeret. R22-kølemidlet er omfattet af Montreal Protokollen, og blev i EU, herunder Danmark, endeligt udfaset ved udgangen af 2014.

Varmepumper i Næstved

TIDSLINJE

Fra 1. Januar 2000 har det i Danmark været forbudt at opsætte nye R22-Køleanlæg.

Fra 1. Januar 2010 har det været forbudt at anvende nyt R22 i hele EU, hvorefter det kun har været tilladt at bruge regenereret R22.

Fra 1. Januar 2015 har det været helt forbudt at anvende R22-kølemiddel i EU.

Hvis man har et R22-køleanlæg, er det stadig lovligt at holde det i drift, men da man ikke længere må påfylde kølemiddel på anlægget, kan man risikere at stå i en situation, hvor man mister kølekapaciteten fra den ene dag til den anden.

Derfor bør man som ejer af et R22-køleanlæg overveje, om tiden er inde til udskiftning til et nyt tidssvarende anlæg.

I nogle tilfælde er det muligt at ombygge det eksisterende køleanlæg til drift med et andet kølemiddel. Man skal her være opmærksom på, at Køleanlæg med en fyldning, der overstiger 10 kg ikke kan ombygges til brug af andet kølemiddel.

ring til os på 55 50 13 06

LOVPLIGTIGE EFTERSYN

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg, skal som minimum have en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret.

Det skal ske efter leverandørens anvisninger og af personer/montører, som i kraft af deres faglige uddannelse, er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg. Dette gælder også for varmepumper grundet det indbyggede kølekredsløb.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå kontrollen af den pågældende anlægstype.

Vær opmærksom på at nogle kommuner fx. Københavns Kommune har specielle krav om eftersyn af køleanlæg.

VI LIGGER VÆGT PÅ DIN TRYGHED MED FØLGENDE CERTIFICERINGER, godkendelser OG MEDLEMSSKABER

Brugt og godt

Vi har løbende brugte dele til salg, så du kan gøre en god handel i forhold til din køleinstallation eller reparation af denne.

Se brugte elementer